BIAG NI LAM-ANG TAGALOG PDF

Ilocano: Biag ni Lam-ang. Tagalog: Buhay ni Lam-ang. BIAG NI LAM-ANG (Life of Lam-ang) is a pre-Hispanic epic poem of the Ilocano people. Buod ng Biag ni Lam-Ang at Mahahalagang Tala ni Pedro Bukaneg Mga Tauhan at Mahahalagang Bagay: Lam-Ang – ang pangunahing. EPIKO ng BIAG NI LAM ANGSina Don Juan at Namongan ay unlike the Tagalog literature which was only confined tothe classrooms.

Author: Vudogal JoJonris
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 15 December 2006
Pages: 408
PDF File Size: 16.80 Mb
ePub File Size: 16.66 Mb
ISBN: 846-6-75565-609-4
Downloads: 16325
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nat

He also chose his godparents and asked where his father was. It was lam-zng intended to be a TV seriesbut it was later decided to turn it into a film adaptation by Gabriel Lorenzo Quizon instead. Jump to main menu bar.

Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran, at mahiwagang aso. Nang maubusan ng sibat ang mga Igorot ay si Lam-ang naman ang kumilos.

Lubos siyang namuhi nang siya ay nagising.

Biag ni Lam-ang (Summary)

Nang malapit nang magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Landa Jocano suggest that such Hindu influences probably arrived in the Philippines through the extensive trade local cultures had with the Majapahit empire during the 14th through 16th centuries, [2] nk [10] although earlier scholars such as Juan R. And he was the one who chosed his godfather yagalog he was baptized.

After his death due to being eaten by a huge fish, Lam-ang’s bones are recovered and he is resurrected with the help of his magical pets. Nasa kabundukan siya upang ayusin ang di pagkakaunawaan sa isang grupo ng Igorot doonsabi ng kanyang ina.

  AFTER AUSCHWITZ RUBENSTEIN PDF

Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa punong saging. His adventures begin when his father, Don Juan, set out for a battle but never returned. Studies in Philosophy and Theology.

Biag ni Lam-ang – Wikipedia

While he was away, his son Lam-ang was born. Philippine anthropologists and historiographers such as F. Sa tahanan nina Ines ay maraming tao.

Naligo siya sa Ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribu. There was a young woman named Ines Kannoyan whom Lam-ang wanted to woo. He had his dog bark and in an instant the fallen house rose bia again.

After nine months of waiting for his father to return, Lam-ang decided he would go look for him. The baby was different from other babies because upon birth he could already speak. The parents agreed to a marriage with their daughter if Lam-ang would give them a dowry valued at double their wealth. Views Read Edit View history. Everything about the Philippines.

One day, Lam-ang had an unusual dream. Nang marating niya ang pamayanan ng mga Igorot, tagaloog niya na nagsasayawan ng mga ito paikot sa ulo ng kanyang ama na nakatusok sa isang kawayan. Lam-ang was furious when he learned what had happened to his father.

Lam-ang (Epikong Ilokano) | Philippines:

While he was in the mountain, Namongan gave birth to a baby boy. Before Lam-ang was born, Don Juan went to the mountains in order to punish a group of their Igorot enemies. His rooster crowed and his dog barked and slowly the bones started to move. Biag ni Lam-ang English: The rooster expressed the love of Lam-ang. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon.

Nasaan ang aking ama? Arsenio Manuel instead attributes its first written documentation to Fr. Footer main menu About KapitBisig. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit din si Lam-ang na makaalis. Upon arriving home, Lam-ang decides to court his love interest, Ines Kannoyan who lives in Calanutian Kanluit. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami kaya’t dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lam-ang ng kanilang mga sibat.

  DESCARGAR NO ESTAS DEPRIMIDO ESTAS DISTRAIDO FACUNDO CABRAL PDF

Biag ni Lam-ang

Siyam na buwang gulang siya noon. Jump to main menu bar. Sa kanyang galit ay kinalaban at pinatay niya ang lahat ng Igorot, kasama ang kanilang pinuno na pinahirapan muna bago pinatay. He wanted his name to be Lam-ang.

He was then nine months old, when he reached the Igorot’s village, he saw them dancing around the head of his father that lam-ajg on top of a thin bamboo pole. Gusto niyang pangalanan siyang Lam-ang. The headhunters throw spears at him, but he just catches it and throws it back to them. Back alive, Lam-ang and his wife lived happily ever after with his white rooster and gray dog.

On the way, Lam-ang met his enemy Sumarang, another suitor of Ines whom he fought and readily defeated. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan.

He decided to follow his father to the mountain. Would it be long taglog he comes back?

In his dream, he saw how his father taalog mercilessly killed by a group of Igorots. Philippine mythology Filipino poems Ilocano culture Epic poems. He had his rooster crow, which caused a nearby house to fall.

Author: admin