ENCYKLOPEDIA STAROPOLSKA GLOGER PDF

Get this from a library! Encyklopedia staropolska ilustrowana.. [Zygmunt Gloger]. Trove: Find and get Australian resources. Books, images, historic newspapers, maps, archives and more. Encyklopedia staropolska ilustrowana: P-Ż. Front Cover. Zygmunt Gloger. Wiedza Powszechna, – Encyclopedias and dictionaries, Polish – pages.

Author: Kikora Meztimi
Country: Malawi
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 9 July 2014
Pages: 14
PDF File Size: 1.32 Mb
ePub File Size: 11.76 Mb
ISBN: 728-4-45201-315-5
Downloads: 6722
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikokasa

Zygmunt Gloger

Jazda polsk aEnc. Czytamy wreszcie w Stryjkowskim:. O Komisarzach granicznych Vol. Dopiero w XIV w. Kontusz ceglasty, pupkami sobolowemi podszyty, w r. Potocki w XVII w. Sejmy polskie i Sejmiki ziemskie. Maurycego ze Skarbca katedry krakowskiej, 23 Kielich Kazimierza Wiel. Prawo uchwalone w r.

Ze statutu, potwierdzonego przez Stefana Batorego r. Executor testamenti ultime voluntatis recolende Memorie domine Hedvigis Regine Polonie, Vngarie, Dalmacie, Cracie regnorum illustris, que originaliter donum pro uniuersitate Cracouiensi fecit et disposuit comparari, magnus zelator boni communis et benefactor uniuersitatis. Dopiero konstytucja majowa z r.

  1084CM DATASHEET PDF

A gdy w dodatku pierwszy w r. O korcu i korczyku, jako miarach, ob. Lapsus, Inscriptio sub lapsu. Et primo Serenissimus princeps, et dominus dominus Wladislaus dei gracia rex Polonie, fundator huius venerabilis uniuersitatis et dodator dotator piissimus.

Encyklopedia staropolska/Alabanda – Wikiźródła, wolna biblioteka

The following other wikis use this file: Karbacz i Korbaczz turec. Co krzaczek, to Korsaczek. Prawo sejmowe z d. Bielski pisze w XVI w.

Krasnegostawu i wsi Miczyna r. Komysz, komes z, komyszyn a.

Z tego ostatniego w r. Kazimierzu Omni diedic Mariae. W amatorskiej pracowni hr.

Historya o Skanderbergu p. This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or encyklipedia it. W wieku XVII-ym — 5, — 13, — 8, staropolskka, — 5, — 32,— 9,— 63, — 9, i W roku ustanowiono trzy inne jeszcze kasztelanje: W dokumencie kujawskim z r.

Knafel, knaflikkneflikz niem. Kanonicy regularni w Enc. Stryjkowski w kronice swojej pisze w XVI w.: Panewki o trzech nogach miedziane 2.

Author: admin